Goju-kai Karate

Egy kis történelem


KARATE-DO

A karate eredete - megfelelő bizonyítékok hiányában - nem teljesen tisztázott. Amiben a legtöbb kelet-kutató egyetért, hogy egy Buddhista pap: Bodhidharma (448-527) nevéhez köthető, aki i.sz. 500 körül Indiából költözött Kínába. Bodhidharma chan buddhizmust tanított a Hennan tartományban található Shaolin templomban, az ott élő szerzeteseknek. Úgy gondolta, hogy a szellem kitisztulásához elengedhetetlen a megfelelően edzett test, ezért a meditációs gyakorlatokat ötvözte jóga és harcművészeti gyakorlatokkal. Olyan rendszert dolgozott ki melynek alapjai ma is megtalálhatók a Kung-fu a Karate és több más ázsiai harcművészet alapjaiban.

A Shaolinból eredő pusztakezes harcművészetek eljutottak a Ryukyu szigetcsoporthoz tartozó Okinawa szigetére. Ennek legfőbb oka, hogy 1349-ben betiltották a fegyverviselést polgári személyeknek, akik így az önvédelmet a harcművészetek gyakorlásában találták meg. A szigetcsoport Kína és Japán között helyezkedik el, így fejlődésére - kulturális fejlődésére - mindkét ország hatást gyakorolt. A helyi mesterek kidolgozták saját irányzatukat, amit eleinte "Okinawa-te"-nek (Okinawai kéz), később "Karate jutsu"-nak (kínai kéz művészete) neveztek. Az elnevezés utal a tudásanyag forrására. 1609-ben, a Japán katonai megszállás alatt betiltották a harcművészetek gyakorlását is, így közel 300 évig azt csak szűk csoportokban, titokban művelhették. A megszállók többször találtak halott katonákat, melynek okát eleinte nem értették. A küzdő modort később "csendes halálnak" nevezték.

A XX. század elején bekövetkezett konszolidációnak köszönhetően, lehetőség nyílt a karate nyílt gyakorlására. 1903-tól az oktatás részeként is megjelent. 1921. március 6-án több okinawai mester bemutatót tartott Hirohito régenshercegnek (a későbbi császárnak), elindítva ezzel a Karate nemzetközi megismerését. Japánban - az Okinawaiak legnagyobb felháborodásának ellenére - a Karate első írásjelét megváltoztatták, így annak új jelentése "üres" lett. A "jutsu" szót felváltotta a "do". A Karate-do ma is használt jelentése: Üres kéz útja, ahol az "út" élet vagy szellemi utat, gondolkodásmódot jelent.

forrás: (Magyar Goju-kai Karate-do Szövetség, dátum nélk.), (Magyar Karate Szakszövetség, dátum nélk.)

GOJU-RYU

Fujian (福建)

Fujian (Fukien, Hokkien) egy tartomány Kína délkeleti partján. Neve két városának: Fuzhou és Jianzhou nevének kombinációjából származik.

Daru (鹤鸟)

A daru a kínai mitológiában a fényesség ősi alapelvével, a yang-gal áll kapcsolatban. A tűz és a fém lényegével táplálkozik. A daru kisebb nagyobb változásokon megy keresztül, amik a 160. életévében fejeződnek be. Ekkor a teste fehér lesz és tiszta kiáltása felhatol az égbe. A fehér daru ezeréves korában kékké változik, és újabb ezer év múltán feketévé. Úgy vélték, hogy a fehér darvak a tánc mesterei, a feketék pedig rendkívül érzékenyek a zenére.

Fehér daru ököl (白鶴)

A fehér daru stílus egy dél- kínai harcművészet, amely Yongchun megyéből, Fujian tartományból származik. A szóbeli hagyomány szerint a stílust Fang Qiniang női harcművész fejlesztette ki. Fang Qiniang a 17. század közepén született. Apjától tanulta a kung fut, aki Shaolin Wushu gyakorló volt. Egy nap meglátott egy hatalmas darut, és bottal támadt rá. Mivel képtelen volt legyőzni, rájött, hogy a daru azért jött, hogy megtanítsa, és a tapasztalatok alapján kifejlesztette saját egyedi technikáit. Négy fő tanítványa volt, akik később a Fujian fe hér daru négy fő ágát fejlesztették ki.

A Fujian Fehér Daru részben a Shaolin Boksz-ból származik, és utánozza a fehér daru jellemzőit. A harc teljes rendszerét a daru mozgásának, támadási módszereinek és szellemének megfigyeléséből fejlesztették ki. A stílus lényege, hogy hangsúlyozza a kitérést és megtámadja az ellenfél sebezhető pontjait. Kerüli a fizikai erő túlzott felhasználását.

Ryu Ryu Ko / Xie Zhongxiang (1873-1915)

Xie Zhongxiang (1852-1930), kínai harcművész, a leírások: Kou Ryoku, Xie Ru Ru, Ru Ru Ko, illetve Ryu Ryu Ko néven is említik. (A névazonosságot, eddig, nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani. A karate történészek nem értenek egyet a Xie Zhongxiang azonosítással, felvetődött, hogy Ryū Ryū Ko más dél-kínai harcművészeti stílusokat tanított, illetve az is, hogy Ryu Ryu Ko helyiségnév volt, nem pedig személy. Jelen tanulmányban, elméletben, elfogadjuk, hogy azonos személyről van szó). Fudzsani arisztokrata családban született. Kínában a belső viszályok miatt az arisztokrácia veszélybe került, ezért biztonságuk érdekében, családja kénytelen volt titkolni a személyazonosságát. - Ez lehet az oka, hogy életének története hiteles leírások hiányában, nehezen kutatható. - A déli Shaolin templomban, Fujian tartomány hegyeiben tanult. Mestere Kwan Pang Yuiba (1828-1912, Fang Qiniang tanítványa) Ryū Ryū Ko a Kung Fu Fujian béli fehér daru stílusát gyakorolta és tanította. Legismertebb tanítványai között számos okinawai harcművészet alapítója is jelen volt. Közéjük tartozott Higaonna Kanryō is, aki a Naha-te alapítója - amiből a Goju-ryu stílus is származik.

Higaonna Kanryo (1853-1915)

- A Japán és az Okinawai azonos nyelvcsalád, mégis az évszázadok alatt voltak eltérések. Mindkettő adaptált kínai írásjeleket a családi és utónevek leírásában. Ez az oka, hogy a mester vezeték nevét a Japán nyelvjárásban "Higashiona"-nak, az Okinawaiban "Higaonna"-nak ejtik. Okinawán egy időben "Higanuma"-nak is nevezték. -

Higaonna egy teakereskedő, Lord Yoshimura szolgálatában állt, aki gyakran járt üzleti úton Kínában, Fucsien tartományban. A kereskedő üzleti útjaira fiatal alkalmazottját is magával vitte. 1867-től kezdte el tanulmányozni a kínai harcművészeteket. Első tanítója: Aragaki Seisho (1840-1920) volt, jól ismert mester volt Okinawán. Kínában több stílust tanulmányozott. Itt került kapcsolatba Xie Zhongxiang-al, akitől a Fehér Daru stílust tanulta. Mivel "kemény" és "lágy" stílusokat is tanult, saját tanításában is ötvözte ezt a kettőt. Okinawára visszatérve rendszerezte a Naha-te-t, amit "To-te" azaz kínai kéznek neveztek. Tanításában az alapok tökéletes elsajátítására helyezte a hangsúlyt. Sokat gyakoroltatta a sanchin alapállást, melyet ő úgy tudott végrehajtani, hogy a bokájára kötött kötéllel senki sem tudta álló helyzetéből elrántani. A mester, és több tanítványa is jelentős hatást gyakorolt a karate stílusok kialakulására. Köztük: Chojun Miyagi, a Goju-ryu iskola alapítója.

Chojun Miyagi (1888-1953)

Chojun Miyagi Sensei Kanryo Higaonna Sensei tanítványa volt. Higaonna javaslatára 16 évesen Kínába ment, és számos neves mester mellett tanult (köztük Ryu Ryu Ko-nál is). A gyakorlat mellet elméletet is tanult, és elsajátította a "Kisoku no Donto" nevű speciális légzési módot (olyan légzési módszer, amely kontrollálja a hasi légzést és testünket belülről edzi. Ezt a légzési módszert a Kihon katák: Sanchin és Tensho végrehajtásával gyakoroljuk.) Miyagi továbbfejlesztette a régi edzésmódokat, és racionális programot hozott létre, beleértve a bemelegítő gyakorlatokat, a Kihon-katákat (Sanchin, Tensho), a Kaishu-katákat (Saifa-tól Suparinpei-ig) valamint a különböző segéd gyakorlatokat. Kiemelten fontosnak tartotta a személyiség építését, ezért sok tanítást hagyott hátra. Saját stílusát, egy régi kínai irodalom: a Wu Bei Ji (vagy Wubei Zhi, Japánul: Bubishi) egyik sorából, Goju-ryu -nak nevezte el. Goju-ryu szelleme szerint minden létezés "Go"-ból és "Ju"-ból áll vagyis keménységből és lágyságból. Harc közben, ha a támadás "Go", a védekezés legyen lágy, ha a támadás "Ju", a védekezés legyen kemény. A Go és Ju együtt nyugodt mentális állapothoz vezet, amivel megnyerhető vagy elkerülhető a harc.


A Goju-ryu Karate-do jellegzetességei:

A Goju-ryu Kína déli részéből származik, ahol az emberek idejük jelentős részét hajókon töltötték. Ez egy nagyon fontos pont, amikor elgondolkodunk a stílus jellegzetességein! A déli emberek sokat tudtak a hajókról, ügyesen mozogtak rajtuk. A billegő hajón is képesek voltak stabil - szilárd testtartást felvenni, melynek egyik jellegzetes állása (dachi) a Sanchin-dachi. A csónakban való mozgás kihatott a küzdelemben való mozgásukra is, ami a csúsztatott lépések és a talajhoz simuló állások miatt úgy nézett ki mintha a földből jött volna elő. Ezt a körkörös mozgást, a "Kisoku no Donto" légzéssel együtt nevezik "Muchimi"-nak (lassú, erős, földbegyökerező, koncentrált mozgás). A Kisoku no Donto egy légzési módszer, amely kontrollálja a hasi légzést és belülről edzi testünket. Főként Kihonkaták segítségével gyakorolható. Kétféle légzés (Ibuki) létezik:

  • "Yo" Ibuki - edzésmódszerként használják - egyértelmű könnyen alkalmazható légzés.
  • "In" Ibuki - a tényleges harc pillanatában hasznosul - a légzés nyugodt és irányított.

Ez a képzési módszer alkalmas rugalmas mozdulatok megtanulására az ellenfél irányítására, az ütés erejének elvezetésére, visszafordítására.

A Goju-ryu célja nem csak az erő és a technikák fejlesztése, hanem az akaraterő és a szellem fejlesztése is! A test erősítésén keresztül jut el a jellem formálásához.

Az alapító Chojun Miyagi Sensei azt mondta: " Ne üssenek meg mások, ne üss meg másokat, és kerüld a bajt"! Egész szellemiségével a békére és a nyugalomra törekedett.

forrás: (Magyar Goju-kai Karate-do Szövetség, dátum nélk.) (Goju-kai Europe, 2019) (International Karate-do Goju-kai Assotiation, 2019) (Internet, Wikipedia, 2021)

" Ho Go Ju Don To "

法剛柔吞吐

(A belégzés és kilégzés módja a keménység és lágyság.)

(A világban minden dolgot kemény (Go) és lágy (Ju) dolgok alkotnak)

(Bubishi: 8 soros vers, 3. sor. A Goju-ryu név eredete)

GOJU-KAI - IKGA

Az IKGA története

Az International Karate-do Goju-kai Assotiation (IKGA) 1965-ben alakult. Jelenleg több mint 60 országban és régióban működik. A szervezet a "Yamaguchi Goju-ryu" stílust képviseli. Növekedése a 60-as években kezdődött. Számos karatéka érkezett a világ minden tájáról tanulni, és több japán mester utazott a tengeren túlra oktatni (köztük Gogen Yamaguchi három fia is). 1973-ban hivatalosan is megnyitotta kapuit a "Karate Főiskola" mely tovább erősítette a szövetséget.

Az IKGA rendszeresen tart rendezvényeket: szemináriumokat és versenyeket. Az első nemzetközi tornát a Meiji Jingu-ban, Tokió - ban rendezték, 1977-ben. 1993-ban, Japán Chiba városában rendezték meg az IKGA első Világbajnokságát (a magyar versenyzők, 3 érmet szereztek).

Gogen Yamaguchi

Gogen "A macska" Yamaguchi a karate legendás alakja. Jitsumi Yamaguchi néven született 1909. január 21-én, japán Kagoshima prefektúrában. Fiatalabb éveiben több harcművészettel is foglalkozott, majd 1923-ban kezdett karatét tanulni. 1929-ben belépett a Ritsumeikan Egyetem jogi szakára, ahol Karate klubot indított. 1931-ben találkozott először Chojun Miyagi Sensei-el. 1937-ben Miyagi Sensei tanítási engedélyt adott neki. A "Gogen" nevet is tőle kapta, jelentése: kemény, makacs.

Miután 1947-ben visszatért az orosz hadifogolytáborból, romokban találta Japánt. Úgy döntött, hogy a karate oktatásával hozzájárul az ország újjáépítéséhez. 1949-ben megnyitotta az Asakusa dojót, és a következő évben létrehozta az "All Japan Karate Goju-kai" szervezetet. 1961-ben második fiát, Gosen Yamaguchit San Franciscóba küldte, ahol egyetemi tanulmányai mellett Dojo-t nyitott. 1964-ben az első fia, Gosei Yamaguchi, majd a következő évben a harmadik fia, Goshi Yamaguchi is követték testvérüket. Gogen Yamaguchi számos országba utazott, hogy népszerűsítse a Goju-kai karatét. Részt vett a Japan Karate-do Federation (JKF) megalakításában. Emellett 1971-ben létrehozta a "Karate Főiskolát". Több magasan képzett oktatót hívott meg, különböző harcművészetekből. 1989. május 20-án hunyt el.

Goshi Yamaguchi

Goshi (Hirofumi) Yamaguchi 1942. szeptember 28-án született, Gogen Yamaguchi Kaiso (az alapító) mester harmadik fiaként. 1951-ben, nyolcéves korában kezdte el a karate-do gyakorlását az asakusai Senzoku Dojóban. 1957-ben megkapta az 1. dant, 1959-ben a 2. dant 1962-ben 3. dant és oktató lett. 1963-ban lépett be a Nihoni Egyetemre, a filmművészeti tanszék mozi tanulmányainak szakára. Diák korában lehetősége volt egy évig karate-do-t tanítani egy amerikai dojo-ban. Japánba való visszatérése után Saiko Shihan tovább tanította a karate-do-t. 1969-ben végzett az egyetemen, és teljes munkaidőben tanított mint a központi dojo shihanja.

Goshi Yamaguchi eddig a világ több mint 40 országában járt és tanított karatét, az IKGA / JKGA, az All Japan Karate-do Federation (JKF), a Tokyo Karate-do Federation szövetség hivatalos oktatójaként és nemzetközi bíróként. 1990-ben kinevezték az IKGA és JKGA elnökévé és Nagymesterévé (Saiko Shihan)

GOJU-KAI EUROPE

Ingo De Jong Hanshi, 1943. augusztus 21-én született Ausztráliában. Judo-val kezdte küzdősport pályafutását, majd a 70-es évek elején Sydney-ben kezdett Goju-ryu Karatét gyakorolni Paul Starling Shihan dojojában. Évekig egy izraeli Kibutzban karatét, fegyvertelen harcot, valamint önvédelmet gyakorolt és tanított. Később Thaiföldön is élt, ahol Muay Thai Boxot tanult, sokat küzdve helyi gyakorlókkal. Végül Svédországba telepedett le.

Svédországba érkezése után a Nemzeti Karate Válogatott tagja lett. 1985-ben Németországban, egy nap alatt megnyerte a Német Nyílt Bajnokságot No Contact, Semi Contact, és Full Contact kategóriában.

Az IKGA Európa létrehozásakor először a Skandináv országok főoktatójává, majd az Európai Blokk igazgatójává nevezte ki a Karate-do Gojukai alapítója, Kaiso Gogen Yamaguchi. 1990 ben, Goshi Yamaguchi Saikoshihan, az IKGA alelnökévé nevezte ki. 2008-ban az IKGA elnökétől megkapta a 8. Dan "Hanshi" kinevezést.

GOJU-KAI MAGYARORSZÁG - MGKSZ

Rebicek Gerd sensei 1983-ban, hazánkban még kevésbé ismert stílus, a Goju-ryu Karate indításával próbálkozott. Nem volt könnyű feladata, mert a karate "piac" gyakorlatilag fel volt osztva, és eléggé zárt közösséget alkotott. A domináns Shotokan mellett a Wado-ryu is próbálkozott. A Miskolcon létező Shito-ryu akkoriban még a Kyokushinkai-hoz tartozott. Az 1980-as évek elején kezdett megalakulni az "All Style Kickbox Karate", mely igazán nagy ellenállást váltott ki a tradicionális karatét űzők körében. Már ekkor erős volt a Taekwon-do - de külön utakon járt. Ezekben az időkben a karatén belüli összetartás lényege gyakorlatilag csak a kickbox elutasításában merült ki. Hogy az egész nem esett szét, sőt lépésről lépésre sikerült megismertetni a karatét a "legfelsőbb" szervekkel, az Dr. Gortvay Istvánnak volt köszönhető. Ő nagyon sokat segített Goju-Kai-nak is és gyakorlatilag az elejétől fogva egyenrangú partnerként kezelte a többi stílussal.

Az első Goju-kai klub beindításához nagymértékben hozzájárult Tótisz András, aki bemutatta Rebicek Gerd sensei-t a BEAC vezetőségének, és így 1983 szeptemberében elindultak az első edzések. 1984-ben klubot váltott a stílus, amikor Hardy Róbert segítségével az Erzsébetvárosi SE-hez került.

A fokozatos, szisztematikus munka hamarosan meghozta a gyümölcsét: 1985-ben gyerek katában, utána 1988-ban junior és felnőtt kumite versenyszámokban lettek Magyar Bajnokok a Goju-sok közül. Ez a minőségi előrelépés nagyban köszönhető annak, hogy 1984-ben hazánkba látogatott az akkor még két danos Klaus Fingerle német mester, aki kiskora óta japán mestereknél edzett. Neki köszönhetően 1985-ben hazánkba látogatott az első japán Goju-Kai Karate mester: Joji Iwanami (4 dan), valamint 2. és 3. danos tanítványai (1985 Sződliget).

A Sződliget edzőtábor felejthetetlen élmény volt minden hazai Goju-ryu karatésnak. A tábor után Rebicek Gerd sensei kocsiba ült vendégeivel és másnap reggel már együtt reggelizett jövőbeli mestereivel, Ingo de Jong Hanshival és Goshi Yamaguchi Saiko Shihannal. Az egyhetes edzőtáborban szerzett benyomásai után kérvényezte a Magyar Goju-kai Karate-do szakág felvételét az IKGA-ba (International Karate-Do Goju-Kai Association). Nem fogadták tárt karokkal, ugyanis Európában akkor 13 tagországot számlált a szervezet és a Magyar lett volna az első kelet európai.

1987 nyarán hazánkba látogatott Ingo de Jong Shihan (Hanshi) tanítani és övvizsgáztatni. 1988-ban a magyar Goju-Kai szakág az IKGA tagja lett. 1989-ben a mester meghívta Rebicek Gerd sensei-t svédországi dojo-jába, ahol három hónapot töltött, ezután vizsgázott le 2. danra, majd hazatérve nekilátott gyökeresen átszervezni az egész edzésmunkát.

1991-ben Rebicek Gerd sensei tanítványaival létrehozta a Magyar Goju-kai Karate Szövetséget, melynek mai napig elnöke. A mester megszilárdította a Goju-ryu stílus helyzetét Magyarországon, és növelte a magyar Goju-kai-osok elismertségét Európában és a Világban. Az első stílus Európa és Világbajnokságoktól kezdve (1991 és 1993) az éremtábla élén szerepelnek a Magyarok. Az általa vezetett egyesületi versenyzői klubok hazánk legeredményesebbjei közé tartoztak/tartoznak (BEAC, ESE, UTE-Goju-kai) kiváló sportolókat adva a nemzeti válogatottnak. Több edzőt / szakedzőt nevelt ki, akik ma sportegyesületeikkel a szövetség tagjaik és tanítványaikkal erősítik a hazai tradicionális és verseny karate színvonalát!

forrás: (Magyar Goju-kai Karate-do Szövetség, dátum nélk.)